DE GEUR VAN HET MYSTERIE
het leven is een mysterie dat stroomt en verandert en ogenschijnlijk uit losse onderdelen bestaat

je leven is in al zijn volheid een uitdrukking om aanwezig te zijn.

wat ook op je pad komt, het is groot genoeg om alles in zich op te nemen.

de enige manier om te komen waar je wilt zijn is waar je bent, bij de ervaring van dit moment.

daarin zit vervulling.
ieder ogenblik stelt het mysterie je de vraag: waar ben je?

maar je luistert niet

verblind door de gedachten over jezelf en de wereld, die de de werkelijkheid van stilte en verbondenheid verbergen

maar er komt een moment dat je de vraag niet meer kunt ontwijken

het moment dat je gevangen zit in je eigen eenzaamheid

en opnieuw fluistert het mysterie in je oor: waar ben je?

als een wonder overbrugt een oneindige liefde je gedachten

en vanzelf ontstaat het antwoord: Hier Ben Ik!
De geur van het mysterie.

Al op jonge leeftijd zag ik dat de mensen om mij heen worstelden met hun religieuze waarheden. En waarschijnlijk was dat ook de aanleiding van mijn eigen zoektocht naar de zin van het bestaan.  Na een intensieve periode van zoeken, raakte ik door publicaties in de media geïnteresseerd in de leer van Osho.  Zijn revolutionaire boodschap was heel herkenbaar en uiteindelijk kon ik de drang om zijn leerling te worden niet meer tegenhouden.


Een deel van zijn volgelingen gaven al hun privacy op, om zich aan te sluiten bij de ashram of een commune.  Maar velen bleven net als ik gewoon leven en werken in de maatschappij en mediteerden thuis of in een meditatiecentrum.  Ik geloofde in de boodschap en visie van Osho, maar zag ook dat er een grote kloof zat tussen de realiteit van het alledaagse leven en het experiment van de woongemeenschappen.  Er heerste een hiërarchische structuur en ik had al eerder het verlammend effect van gezag en macht  binnen een hechte gemeenschap ondervonden.  Mijn proeftuin was juist mijn plaats in de maatschappij en dat was al een groot avontuur.


Om inspiratie op te doen volgde ik de lezingen van Osho en nam deel aan de therapie en meditatie groepen.  Vooral de stille meditaties hadden mijn voorkeur.  De grootste inspiratiebron was Osho zelf, zijn authenticiteit maakte je bewust van je eigen oorspronkelijkheid.  In zijn aanwezigheid werd iets fundamenteels in mij wakker gemaakt, er vonden veranderingen plaats.  En dat was soms heftig, het riep van alles in mij op, verwarring, angst en pijn, maar ook stilte, helderheid en verbondenheid.


Na de dood van Osho ebde de vrijheid die ik had geproefd langzaam weg, kennelijk was er nog een lange weg te gaan.  Inmiddels was ik geïnteresseerd geraakt in het boeddhisme en nam mijn toevlucht tot de boeddha.  Dat schepte een zekere structuur, je bent onderweg en dat geeft hoop.  Maar in de loop van de tijd verdween die hoop, mijn meditatiebeoefening werd al meer een innerlijk gevecht.

Op een dag was de motivatie en alle inzet om te mediteren verdwenen.  Er ontstond grote twijfel over al mijn inzichten en opvattingen en dat riep de nodige onzekerheid en angst op.  Maar er kwam ook een niet te beschrijven stille  'achtergrond' naar boven, een weten dat er iets was dat volkomen onaangeroerd was gebleven.


Om niet steeds weer in de oude patronen terug te vallen, ging ik een mindfulness training volgen.  Een zelfonderzoek dat een proces van acceptatie en loslaten op gang bracht.  Ik kwam er achter dat mijn meditatiebeoefening mij vaak op het verkeerde been had gezet, je krijgt de geest niet stil door beoefening en controle, maar door ontspanning en openheid.  Ik leerde om op een andere manier met mijn leven om te gaan.  Langzaam maar zeker raakte ik vertrouwd met wat zich binnenin mij afspeelde.  Niet meer op de vlucht te gaan voor de angst en de pijn, maar het tegemoet te treden met een milde en open aandacht.


De waarheid ligt fundamenteel in jezelf.  Heelheid zit in het omarmen van de alledaagse werkelijkheid en de absolute waarheid.  Als er niets meer hoeft te veranderen, ontdek je dat er een nieuwe intimiteit ontstaat met het leven en dat het bestaan je leraar is.            dhyan jager

( Osho = Bhagwan Shree Rajneesh )meer...


Wie ben je?  Het antwoord is: "Ik ben iemand, want ik kan niet zeggen dat ik dit of dat ben. Wanneer ik naar binnen kjk en naar mijzelf zoek, kan ik mijzelf niet vinden.  Ik kan mijzelf niet vinden in mijn lichaam, ik kan mijzelf niet vinden in mijn gedachten, ik kan mijzelf niet vinden in mijn emoties.  Op geen van deze plekken kan ik mijzelf vinden.  Kun je zijn wat je niet hebt gevonden?  Als je kunt zijn wat je niet hebt gevonden, is dat het mooiste wat je kunt vinden."      Tenzin Wangyl Rinpoche