ZINGENDE STILTE

de onbegrensdheid ligt in de begrenzing verborgen

HET BESTAAN IS EEN MYSTERIE DAT STROOMT EN VERANDERT EN OGENSCHIJNLIJK UIT LOSSE ONDERDELEN BESTAAT