EEN SCHUILPLAATS VOOR DE GEEST

De eerste indrukken doen wij op met onze ogen en direct is er een reactie of een oordeel.

Dat is kijken met ons hoofd, niet met ons hart, het is kijken zonder echt te zien.

Kijken met ons hoofd is een actie vanuit de herinnering en opgeslagen kennis.

Kijken-zonder-denken is geen actie, het is kijken zonder oordeel of verlangen.

Het is aanwezig zijn van moment tot moment, een onpersoonlijk zien hoe de wereld in ons beweegt.

kleine libelle

hangend in de zonnestralen

waaiend met haar vleugels


op een herfstmiddag

speelt de wind met mijn oren

als een zachte fluistering

alleen op het strand

een witte klapstoel

starend naar de zee
op een dag....

zonder enige inspanning

zag ik....

dat het goed genoeg was

vrij van verandering

altijd zo geweest is 

heel gewoon

maar onaanwijsbaar anders

zo oneindig intiem

en onvoorwaardelijk

vervullend

wacht niet op het leven

keer je om, naar binnen

op je eigen weg

niet morgen

maar hier zijn

je onverborgen oorsprong

die oceaan van liefde

waar je onvolmaaktheid

en je pijn

een schuilplaats vind
Er is een groot verschil tussen een werkelijke ervaring en de ervaring aan een gedachte of herinnering.

Alles waar wij een gedachte over hebben is opnieuw een gedachte of een herinnering daaraan.

Onze gedachten, beelden en concepten moeten wij niet langer aanzien voor de hele waarheid.

de weg naar huis


gedreven door een stil verlangen

hopend op onwrikbaar zekerheid

volg je onbekende paden

naar het zelf vergeten landmet een hart vol zelfbescherming

is verlossing heel ver weg

en je breekbaarheid een zwakte

een onweerlegbaar feitplots een verpletterende stilte

waarin je onherroepelijk verdwaald

verbijsterd door verborgen krachten

blijkt hoop niet meer te bestaan


dan in tomeloos extase

aan de overkant van de oceaan

waar vrijheid ligt te wachten

en geen gisteren en geen morgen isals de windrichting is veranderd

ontstaat er een verstikkend vuur

daarin onontkoombaar opgenomen

heeft de wanhoop zich een weg gebaandals de ontlading is gesmolten

kan het hart weer opengaan

en de eenzaamheid verdampt

in het schijnsel van de maanop de ruïne van verlangen

komt nabijheid dichterbij

het doordringt je onvolmaaktheid

als nevels uit het duister gaanJe kunt de waarheid niet buiten jezelf vinden.  Geen leraar, geen heilig boek kan het je geven.  Het zit binnenin jou en als jij het wilt bereiken, moet je je eigen gezelschap opzoeken.  Wees met jezelf.  Maar we zijn altijd in gezelschap van alles en iedereen behalve in ons eigen gezelschap.      Osho