ZINGENDE STILTE

de onbegrensdheid ligt in de schijnbare begrenzing verborgen

Ons bestaan is niet een samenspel van losse elementen, maar een creatief gebeuren waarin alles onderling met elkaar verbonden is.  In onze gemanifesteerde wereld heeft alles een tegenpool en oppervlakkig gezien is er gescheidenheid.  Maar de uiteindelijke werkelijkheid is één en ongedeeld en de mens is daarmee onverbrekelijk verbonden.  Als wij ons blijven vasthouden aan de waarneembare werkelijkheid, houden wij de onwerkelijkheid in stand.  Maar als wij die illusie doorzien, ontdekken we de waarheid over onszelf.Het universum is een prachtig geheel, alles past erin.